Zaznacz stronę

strona Service Design Polska jest w budowie

Strona jest właśnie teraz przebudowywana, więc prosimy o wyrozumiałość. Wiedząc jednak, że wiele osób trafia tu dla naszych narzędzia, zakładką Toolbox zajmujemy się w pierwszej kolejności.

Service Design Polska

to think-tank popularyzujący podejście service design thinking. Wprowadzamy nowe spojrzenie na zarządzanie usługami.

Od 12 lat

popularyzujemy/ wdrażamy projektowe tworzenie usług, myślenie i działanie projektowe (design thinking) w polskich firmach i instytucjach. Szkolimy pracowników i edukujemy kadrę. 

Projektujemy

audytujemy i doradzamy m.in.: w handlu i gastronomii, transporcie, bankowości, ubezpieczeniach, usługach profesjonalnych, urzędach i instytucjach, firmach rodzinnych. 

W naszej pracy nie da się osiągnąć sukcesu bez otwartej komunikacji, partnerskiej relacji, efektywnej, wspólnej pracy, dlatego zapraszamy do kontaktu, żeby bez zobowiązań porozmawiać o wyzwaniach, które stoją przed Organizacją, co zawsze jest wartościowym doświadczeniem, dającym nam nową perspektywę na problem do rozwiązania, możliwe kierunki działań, warunki niezbędne do osiągnięcia sukcesu oraz ewentualną przestrzeń do współpracy.